Pharmacies (main offices)

by Keyword
City
Sort by

 

Farmacija je zdravstvena struka koja povezuje medicinske i hemijske nauke, čiji je cilj da obezbijedi sigurno i efikasno korišćenje ljekovitih sredstava. Opseg farmaceutske djelatnosti uključuje tradicionalne uloge pripreme i izdavanje lijekova, ali i savremene oblasti u vezi sa brigom o pacijentima, uključujući kliničke usluge, provjeru bezbijednosti i efikasnosti lekova i obezbjeđivanje informacija o lijekovima. Farmaceuti su, stoga, stručnjaci za terapiju lijekovima i profesionalci uključeni u primarnu zdravstvenu zaštitu koji optimizuju upotrebu lijekova radi osiguranja pozitivnog po pacijenta ishoda liječenja. Riječ farmacija se u nekim zemljama koristi i kao ime za apoteku.


Eurofarm Centar Pharmacy Butmirska cesta 10 , 71000 Sarajevo
Pharmacy A-TWIN Zmaja od Bosne 40 , 71000 Sarajevo
Pharmacy IBO&CO Teheranski trg 7, 71000 Sarajevo
Pharmacy LotusDžemala Bijedića 102, 71000 Sarajevo
Pharmacy Remedia Ltd. Kranjčevićeva 37, 71000 Sarajevo