Pharmacies (main offices)

by Keyword
City
Sort by

 

Farmacija je zdravstvena struka koja povezuje medicinske i hemijske nauke, čiji je cilj da obezbijedi sigurno i efikasno korišćenje ljekovitih sredstava. Opseg farmaceutske djelatnosti uključuje tradicionalne uloge pripreme i izdavanje lijekova, ali i savremene oblasti u vezi sa brigom o pacijentima, uključujući kliničke usluge, provjeru bezbijednosti i efikasnosti lekova i obezbjeđivanje informacija o lijekovima. Farmaceuti su, stoga, stručnjaci za terapiju lijekovima i profesionalci uključeni u primarnu zdravstvenu zaštitu koji optimizuju upotrebu lijekova radi osiguranja pozitivnog po pacijenta ishoda liječenja. Riječ farmacija se u nekim zemljama koristi i kao ime za apoteku.


Eurofarm Centar Pharmacy Butmirska cesta 10 , 71000 Sarajevo
Pharmacy A-TWIN Zmaja od Bosne 40 , 71000 Sarajevo
Pharmacy Al Hana Ejuba Sarajkića bb , 71000 Sarajevo
Pharmacy IBO&CO Teheranski trg 7, 71000 Sarajevo
Pharmacy LotusDžemala Bijedića 102, 71000 Sarajevo
Pharmacy OAZA ZDRAVLJA Mustafe Pintola bb, Ilidža, 71000 Sarajevo
Pharmacy Remedia Ltd. Kranjčevićeva 37, 71000 Sarajevo
Pharmacy Zambak Trg ZAVNOBiH-a 21, , 71000 Sarajevo
Pharmacy “Tilia” Marcela Šnajdera 9b, 71000 Sarajevo
ZU Zeni lijek pharmacy Travnička cesta 50, 72000 Zenica