Categories on mojDoktor.ba

by Keyword
City Professions
Sort by

Medicina je nauka koja se bavi zdravljem i bolešću živih organizama kroz liječenje, preventivu i dijagnostiku. Medicinu čine spojevi naučnog i praktičnog, jer pored teorijske osnove, u medicini postoji niz tehnika, proizvoda, postupaka, planova i drugih definicija koje su u najvećoj mjeri sposobne da život održe zdravim, ili ga ponovo takvim učine.